[ سه شنبه 23 آبان 1396 ] [ 19:22 ] [ ام کلثوم توسلی ]

[ ]

اخلاق و ادب

به توفیق الاهی در دو شماره گذشته هشتاد نکته آموزنده از معارف نورانی اهل بیت: درباره اخلاق و آداب1 معاشرت به صورت خلاصه تقدیم شد.

این نوشتار، مجموعه ای فهرست وار از محتوای «ابواب احکام العشره» از کتاب گرانسنگ وسائل الشیعه است و به ترتیب کتاب تنظیم شده است. و اینک چهل نکته دیگر:

81- از آداب مورد تأکید در معاشرت های اجتماعی، نرم خویی، آسان گیری و ملایمت است.

82- شایسته است مؤمن با دیگران با روی گشاده و خوشرویی رو به رو شود و از هر گونه ترش رویی دوری گزیند.

83- گشاده رویی و برخورد نیکو هنگام رو به رو شدن با دیگران، باعث از بین رفتن کینه ها و نزدیکی دل ها می شود.

84- بر پایداری بر سر وعده ها و وفای به آن ها، بسیار سفارش شده است؛ به گونه ای که خلف وعده با دیگران را سرآغاز خلف وعده با خداوند برشمرده اند.

85- حفظ مرزهای حیا و شرم در معاشرت ها مورد تأکید جدّی است، تا بدان جا که فرموده اند: حیا و ایمان هر دو به یک رشته بسته اند؛ اگر یکی برود، دیگری نیز از بین خواهد رفت.

86- با وجود اهمیت فراوان حیا، هنگام پرسش از احکام شرعی، نه تنها جای هیچ گونه حیاورزی نیست؛ بلکه این گونه حیا را کاری جاهلانه دانسته اند.

87- از زیباترین آموزه های اسلامی در اخلاق معاشرت، عفو و گذشت هنگام توانایی بر انتقام و مجازات است.

88- والاترین صفات در اخلاق معاشرت آن است که بدی های دیگران را با نیکی پاسخ دهی. اگر کسی از تو برید، با او بپیوندی، اگر رفتار بدی با تو داشت، تو با وی به شایستگی رفتار کنی و اگر تو را محروم کرد، تو به او عطا و بخشش نمایی.

89- یکی از آزمون های دشوار در زندگی انسان، مواقع خشم است. اهل بیت: با عمل و گفتار سفارش فراوانی درباره مهار خشم فرموده اند و آن را مایه عزت و سربلندی دنیا و آخرت شمرده اند.

90- استقامت و پایداری برابر حسدورزی حاسدان مورد تأکید است و بهترین راه جبران و مقابله با آن، رعایت حدود و مرزهای الاهی و دقت در اطاعت دستورات خداوند است.

91- یکی از ویژگی های پیروان اهل بیت: در معاشرت های اجتماعی، پرهیز از پرگویی و سخنان بی فایده است.

92- کم گویی و دقت در سخن گفتنِ به جا و به موقع، سبب جلب محبت دیگران می شود.

93- کم گویی و سکوت، باعث پوشیده ماندن کاستی ها و عیوب انسان در برابر دیگران می شود.

94- در ارتباط اجتماعی با دیگران، سخن مفید و پرمحتوا ارزشمندتر از سکوت است.

95- بسیاری از آسیب های وارد بر زندگی شخصی یا روابط اجتماعی، ناشی از رها بودن زبان و عدم مراقبت از آن است.

96- یکی از برجسته ترین سفارش های اهل بیت: در خصوص اخلاق معاشرت، مدارا و سازگاری با مردم و رفتار و گفتار مؤدبانه و نیکو با همگان است، حتی اگر پیرو ادیان دیگر باشند.2

97- حقوق مؤمن بر برادر ایمانی خود بسیار بزرگ داشته شده و در آموزه های دینی، به طرز شگفت آوری بر آن پافشاری شده است.

98- فرموده اند: «مسلمان برادر مسلمان است، هرگز به او ظلم نمی کند، او را خوار نمی دارد، به وی خیانت نمی کند، به او دروغ نمی گوید و از او غیبت نمی کند».

99- مسلمانان، باید نهایت توان و سعی خود را در تحکیم پیوندها و افزایش محبت و دوستی به یک دیگر به کار گیرند.

100- مسلمان حقیقی، آنچه را برای بهترین عزیزان خانواده اش دوست می دارد، برای برادر مسلمان خود نیز دوست می دارد و آنچه را برای عزیزان خود نمی پسندد، برای برادر مسلمان خود نیز نمی پسندد.

101- مسلمان واقعی، با شادی برادر ایمانی خود، شاد و با غم و اندوه او غمگین می شود.

102- از حقوق مؤمن بر مؤمن، آن است که: هنگام گرسنگی او را سیر کند، او را بپوشاند، از گرفتاری ها نجاتش دهد، قرضش را ادا کند و چون بمیرد، به خانواده و فرزندانش به جانشینی از وی، محبت ورزد.

103- مؤمن حقیقی با همه وجود، از مال و جان و آبروی خویش برای برادر مؤمن خود مایه می گذارد و هرگز نمی پسندد که خود در رفاه و آسایش و برادر وی در تنگنا و سختی باشد.

104- در همنشینی ها و ارتباطات اجتماعی، رعایت احترام عالمان، مورد سفارش و تأکید ویژه قرار گرفته است.

105- از ویژگی ها و نشانه های مؤمنان آن است که به سادگی، عذر و پوزش دیگران را می پذیرند، حتی اگر پوزش خواهنده چندان صادق نباشد.

106- یکی از آداب اسلامی معاشرت آن است که مؤمنان هنگام ملاقات یک دیگر با هم دست دهند و هنگام جدا شدن از هم، برای یک دیگر طلب آمرزش کنند.

107- دست دادن مؤمنان با هم، رحمت ویژه الاهی و ریزش گناهان را در پی دارد.

108- این ادب اسلامی تا بدان حد مورد سفارش است و برکات و آثار آن، چندان فراوان است که توصیه شده دو مؤمن حتی اگر چند لحظه و دقیقه از نگاه هم دور شدند، پس از دیدار مجدد، باز هم به یک دیگر دست دهند و به نشانه محبت و صمیمیت دستان هم را بفشارند.

109- از جمله آداب معاشرت، آن است که حاضران در یک مجلس، در برابر ورود برادر ایمانی خود به آن محفل، بی تفاوت نباشند و دست کم به نشانه احترام به تازه وارد، از جای خود حرکتی بکنند.

110- در آموزه های اهل بیت: رد کردن میهمان و بی اعتنایی به کسی که کمک می طلبد و درخواستی دارد، بسیار زشت شمرده شده است و رحمت الاهی را از انسان دور می کند.

111- در روایات اهل بیت: دیدار مؤمنان با یک دیگر، بسیار بزرگ و ارزشمند دانسته شده است، تا آنجا که فرموده اند: با هر قدمی که مؤمن برای دیدار برادر خود بر می دارد، گناهی از پرونده اعمال او محو می شود و درجه ای به درجات وی افزوده می گردد.

112- کشمکش ها، بحث ها و مشاجراتی که به نتیجه نمی رسد و با هدف حق جویی انجام نمی شود، به شدت مورد نهی قرار گرفته است.

113- این گونه بحث ها که «مِراء» نامیده می شود، دل ها را بیمار می کند و باعث رشد دورویی و کینه بین مؤمنان می شود.

114- بد دلی، کینه توزی و دشمنی با دیگران مورد نهی اکید و شدید است.

115- در ارتباطات اجتماعی، مسلمان، هرگز اهل فریب کاری، نیرنگ و حیله با دیگران نیست.

116- اهل بیت: کسی را که مسلمانی را فریب دهد، از خاندان خود دور دانسته اند.

117- از بارزترین نشانه های شیعیان، راست گویی است. دروغ گویی، پیوندهای اجتماعی را سست می کند و آبروی انسان را خدشه دار می سازد و علاوه بر این ها مجازات اخروی سنگینی نیز به دنبال دارد.

118- در معاشرت با دیگران، حتی از دروغ های شوخی که گاه به ظاهر مایه سرگرمی و خنده است نیز پرهیز شود.

119- پیوند دو مؤمن و اصلاح رابطه میان آن ها بدان اندازه مهم و ارزشمند است که استفاده از دروغ در حد ضرورت در این موارد جایز شمرده شده است.

120- از دوستی، همنشینی و معاشرت با دروغ گویان، نهی شده است.

1. در مباحث نظری اخلاق، گاه میان اخلاق و آداب، تفاوت هایی قایل شده اند و گاه اخلاق را در معنای عام به کار برده اند که شامل آداب نیز می شود. در این نوشتار، معنای عام اخلاق مراد است و بنا بر فرق گذاشتن میان اخلاق و آداب نبوده است.

2. روشن است که موقعیت مبارزه و میدان جنگ غیر از موقعیت های عادی معاشرت است و ویژگی ها و اقتضائات مخصوص به خود را دارد.

[ سه شنبه 23 آبان 1396 ] [ 19:13 ] [ ام کلثوم توسلی ]

[ ]

اتحاد مسلمین و صفای دل آنان، شرط اصلی اعلای کلمه ی اسلام است.
اتحاد مسلمین، به معنای انصراف مسلمین و فِرَق گوناگون از عقاید خاص کلامی و فقهی خودشان نیست؛ بلکه اتحاد مسلمین به دو معنای دیگر است که هر دوی آن باید تأمین بشود: اول این که فِرَق گوناگون اسلامی )فِرَق سنی و فِرَق شیعه( ... حقیقتاً در مقابله با دشمنان اسلام، همدلی و همدستی و همکاری و همفکری کنند. دوم این که فِرَق گوناگون مسلمین سعی کنند خودشان را به یکدیگر نزدیک کنند و تفاهم ایجاد نمایند و مذاهب فقهی را باهم مقایسه و منطبق کنند. در عین این که دولتها و قدرتها و اداره کنندگان جهان، برای مصالح دولتها و مسایل سیاسی خود، به سمت وحدت پیش می روند، تمام تلاشهای استکبار در جهت تضعیف ملتها و بخصوص ملت اسلام و ایجاد اختلاف بین اینها به کار می رود. مأموریت سلاطین فاسد، ممانعت از اتحاد مسلمانان است. رئیس جمهوری در آغاز سال تحصیلی 96-95 پرسش مهر را اینگونه مطرح کرد: خشونت از کجا نشات گرفته و چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟ در برابر خشونت چگونه می توان ایستادگی کرد و چگونه می توانیم جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت نبوی؟ چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟ حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی صبح شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی جدید که در دبیرستان نمونه دولتی حضرت نرجس منطقه 6 تهران برگزار شد، این سوالات را از دانش آموزان سراسر کشور پرسید. رئیس جمهوری افزود: مهم این است که ببینیم خشونت و بی اخلاقی از کجا آغاز می شود؟ چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟ برای اینکه بتوانیم با خشونت مبارزه کنیم چه کنیم؟ چه راهی وجود دارد که جامعه وجهان از خشونت آسوده شود؟ روحانی ادامه داد: درخواست من این است که محیط کلاس شما محیط سوال باشد، هرگز از سوال کردن نه شرمنده شوید و نه بهراسید، آنچه ما را به پیشرفت می رساند سوال درست و دریافت پاسخ صحیح است. یاعلی

[ پنجشنبه 4 آبان 1396 ] [ 21:00 ] [ ام کلثوم توسلی ]

[ ]

مقاله‌ی «پاسخ به پرسش مهر96 رئیس جمهور»
سه‌شنبه 96/7/25، ، (اخبار رسمی): دانش آموزان و معلمین گرامی هر سال در راستای پرسش مهر رئیس جمهور، مقاله‌ی «پاسخ به پرسش مهر 96 رئیس جمهور» را نوشته و منتشر می‌کنند. همانگونه که واقفیم هر ساله در اوایل سال تحصیلی رئیس‌جمهور محترم وقت در یکی از مدارس کشور وارد شده و بعد از بازدید و ارائه راهکارها و سخنرانی پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی، پرسشی در رابطه با مسائل روز جامعه طرح می‌کنند. در سال تحصیلی جاری نیز حجت الاسلام حسن روحانی، بعد از بازگشت از سفر نیویورک پرسش مهر امسال را در مدرسه‌ی دخترانه شهید مدرس در منطقه ۵ تهران اعلام کرد. عنوان پرسش مطرح شده این بود: «در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرین کنیم؟» در واقع رئیس جمهور محترم با طرح این پرسش از دانش آموزان خواستند تا به بهترین شکل ممکن در جامعه امروزی با دیگران تعامل داشته باشند و حرمت افکار و عقاید یکدیگر را رعایت کنند. در پاسخ به این پرسش و در رابطه با مقاله پرسش مهر 96 می‌توان چنین گفت: اختلاف نظر چه در جامعه و چه در مدرسه در بین گروه‌هایی مثل دانش آموزان یکی از عوامل مهم تغییرات اجتماعی گروهی و فردی محسوب می‌شود و یک امر مورد نیاز در جامعه و مدرسه به شمار می‌آید. زیرا نمی‌توان گفت همه دانش آموزان یک مدرسه یک شکل و با یک طرز فکر هستند و یک خط فکری را دنبال می‌کنند و عقاید و نظرات مشترکی دارند. وجود اختلاف نظر و تفاوت افکار و طرز فکر در یک مدرسه یک امر طبیعی است. اگر این امر در درون مدرسه و مشکلات ناشی از آن در آن تأثیرات زیادی بر جای گذارد خشونت، قهر و بسیاری از این رفتارها بیشتر می‌شود در مقابل شادی و نشاط کاهش پیدا می‌کند. و این برای محیط‌هایی چون مدرسه ناخوش آیند است.هنگامی که دانش آموزی تک بعدی به مسئله نگاه می‌کند و حرف خود را مبنا قرار می‌دهد و دیگران را سرکوب می‌کند، در واقع او توانایی پذیرش عقاید مخالف را ندارد و این موضوع مربوط به شخصیت پرورش یافته وی می‌شود. بنابراین تضاد بین دانش آموزان مدرسه تا حد زیادی ایجاد شکاف خواهد کرد. ریشه بسیاری از اختلافات عمیق در این مسئله وجود دارد و در موارد حادتر اگر از حد معین تجاوز کند به مشکلات بیشتری می‌انجامد.تحمل اینگونه مسائل که به مقاله پرسش مهر 96 رئیس جمهور انجامید به عقاید و مخالفت‌های دیگران، تربیت افراد، سطح تحصیلات، میزان اعتقادات و باورهای دینی بستگی دارد. اینکه شخصیت فرد در چه خانواده‌ای پرورش یافته از اهمیت برخوردار است. منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان

[ پنجشنبه 4 آبان 1396 ] [ 20:56 ] [ ام کلثوم توسلی ]

[ ]

پیام مدیر وبلاگ
سلامی
چوبوی خوش هیدروکربنهای آروماتیک برشما که قلبهایتان همچون فلزات قلیایی الکترون های وجودتان را سخاوتمندانه ب ما بخشیدند و مستحکم ترین پیوندقلبی را ایجاد کردند ، ما از با شما بودن چیزی فراتر از استوکیومتری زندگی ومولاریته شادیها آموختیم امیدواریم محلول زندگیتان همواره شفاف و معادلات زندگی تان پیوسته موازنه شده و پیوند خانوادگی تان یونی ترین پیوندها و بختتان همواره به سفیدی سدیم کلرید و محلول زندگی تان از عشق و محبت فراسیرشده باشد با بیشترین درصد خلوص دوستتان داریم وبا بالاترین غلظت به شما خوشامد میگوئیم.

[ جمعه 9 بهمن 1394 ] [ 1:23 ] [ ام کلثوم توسلی ]

[ ]

چگونه مطالعه کنیم؟

روش های زیادی برای مطالعه‌ی بهتر وجود دارد و حتی کتاب های زیادی هم در این باره نوشته شده‌اند؛ اما این جا ده روش را درنظر گرفته‌ایم که امیدواریم به شما در یادگیری درس کمک کند.

منبع : تبیان


1
.برای مطالعه به خودت پاداش بده!

تو هم می‌توانی از این روش استفاده کنی و به خودت پاداش بدهی. این جایزه می‌تواند یک خوراکی یا تماس با یک دوست صمیمی یا دیدن قسمتی از فیلم و کارتون مورد علاقه‌ات باشد.

اگر مطالعه با علاقه صورت بگیرد، بسیار سازنده و اثرگذار خواهد بود. می‌توانی امتحان کنی!

2. برای کارهایت برنامه‌ی مشخص داشته باش

در صورتی که برای هر یک از کارهایت وقت مشخصی درنظر بگیری، موفق‌تر خواهی بود؛ زیرا بدن انسان به این برنامه‌ها عادت می‌کند.

3. ساکت! دارم تمرکز می‌کنم

با صدای بلند مطالعه کن تا بتوانی مطالعه کردن خودت را ببینی! از گوش دادن به موسیقی هنگام مطالعه پرهیز کن تا تمرکزت از بین نرود و مجبور نشوی جمله‌ای را که با یک بار خواندن برایت قابل فهم است، دوباره و چندباره بخوانی.

4. انگیزه داشته باش

به این فکر کن که برای چه مطالعه می‌کنی؛ برای آن که در آینده در شغل مورد علاقه‌ات موفق باشی، نه به این خاطر که خانواده یا معلم، تو را مجبور به درس خواندن می‌کنند.

5. از فرصت‌هایت به خوبی استفاده کن

اجازه نده که زمان از دست برود. طوری برنامه‌ریزی کن که به کارهای دیگر هم برسی.

6. اگر نمی‌دانی، بپرس

اگر درباره‌ی چیزی شک داری، بی‌معطلی آن را بپرس؛ چون یک سؤال بی‌جواب ذهن تو را مشغول می‌کند و نمی‌توانی با تمرکز به درس خواندن ادامه دهی.

7. ساعت مناسبی از روز را به درس خواندن اختصاص بده

آخرین ساعات شب فرصت مناسبی برای درس خواندن نیست؛ زیرا بسیار خسته‌ای. این هم خوب نیست که درست بعد از بیدار شدن به سر میز مطالعه بروی. هم چنین هرگز بعد از غذا خوردن شروع به درس خواندن نکن، چون تمام خون بدنت برای گوارش غذا در شکم جمع شده است و خوابت می‌گیرید.

پس چه موقع برای مطالعه مناسب است؟

اگر صبح زود از خواب بیدار شده‌ای و کمی ورزش کرده‌ای، می‌توانی صبح‌ها درس بخوانی. اصلاً خوب نیست که از روی تختخوابت؛ پشت میز مطالعه بپری. هم چنین اگر بعد از غذا خوردن خوابت می‌گیرد، یک خواب بیست تا سی دقیقه‌ای می‌تواند تو را سرحال بیاورد.

8 .به اندازه‌ی کافی بخواب

بر اساس آن چه که در نکته‌ی 2 و 7 گفتیم، همان ‌طور که کارهایت را با برنامه‌ ی مشخصی پیش می‌بری، باید بهترین زمان را برای خوابیدن در نظر بگیری تا ذهنت فعال و سالم باشد. 8 ساعت خواب برایت کافی است.

9. میزان مطالعه‌ات را بالا ببر

این که مطالعه، دانایی را افزایش می‌دهد حرف جدیدی نیست؛ اما عادت به مطالعه توانایی درک مسائل و تحلیل آن‌ها را بالا می‌برد. هرچند مجبور نیستی کتاب‌های خیلی سخت بخوانی.

10. پس از مدتی درس خواندن، به کارهای موردعلاقه‌ات بپرداز.

سخت است که بخواهی مانند یک ماشین بدون وقفه درس بخوانی. بهتر است هر 45 -50 دقیقه یک‌بار به خود استراحت بدهی و به کاری که دوست داری بپردازی. نقاشی بکشی، به یک موسیقی گوش بدهی یا با خمیربازی، چیزی درست کنی تا ذهنت آزاد شود.


همه‌ی ما برای درس خواندن به انگیزه نیاز داریم. مربیان و معلمان ما می‌توانند در جهت‌گیری به سمت اهداف به ما کنند؛ اما هیچ انگیزه‌ای بالاتر از کسب نتایج خوب نیست. اگر هم تا کنون نتایج خوبی از درس خواندن نگرفته‌ای، این نکات را برای دستیابی به آن‌ها به کار بگیر


[ يکشنبه 24 آبان 1394 ] [ 13:45 ] [ ام کلثوم توسلی ]

[ ]

پرسش مهر

[ سه شنبه 23 آبان 1396 ] [ 19:16 ] [ ام کلثوم توسلی ]

[ ]

💗 ابزار هدایت به بالا💗

کد حباب و قلب
کد موزیک الما

قالب وبلاگ


دریافت کد خداحافظی

دریافت کد خداحافظی


کد لوگو حمایت از تیم استقلال

ابزار نظرسنجی

نظرسنجی

Tick  Blog  پشتيباني توسط  تيك بلاگ

1394